wtorek - Czerwiec 26, 2018

MS POS SUMMIT 2018

You are important for us! We would like to create future with you!

Pod takim hasłem po raz pierwszy w dniach 5 i 6 czerwca 2018 zorganizowaliśmy imprezę dla klientów MS POS, zapraszając ich do łódzkiego hotelu Andel’s. Ponad 50 gości z kraju i zagranicy nie szczędziło trudu dalekiej nieraz podróży i przybyło do pięknej Łodzi. Rzeczywiście świetnie odrestaurowany hotel w dawnym kompleksie Manufaktury i przyjemna wiosenna pogoda stworzyły doskonałe ramy dla tego wydarzenia.

Intencją pierwszego spotkania MS POS Summit 2018 była prezentacja strategii Spółki, nowych produktów i powiększonego zespołu MS POS. Jedną z zakomunikowanych nowości było to, że MS POS będzie także w Polsce oferować rozwiązanie dedykowane dla branży handlu detalicznego – CEGID. Mogliśmy oficjalnie zakomunikować, że MS POS Poland został mianowany dystrybutorem rozwiązania output management LaserNet firmy Formpipe (http://www.formpipe.com/Products/Lasernet/). Przedstawiciel naszego głównego partnera biznesowego – Microsoft a także reprezentujący dużą polską grupę kapitałową członek Rady Nadzorczej MS POS podzielili się informacjami na temat aktualnych tendencji w dziedzinie IT i wyzwań najbliższych miesięcy i lat. Dużą atrakcją była (przedstawiona już także na EuroCIS 2018 w Düsseldorfie) prezentacja StoreTalk – własnego projektu MS POS. Storetalk to innowacyjna integracja różnych wiodących rozwiązań e-commerce w Dynamics AX2012 oraz Dynamics 365.

Po tak treściwym programie głównym nie mogło zabraknąć programu towarzyszącego, toteż wczesnym wieczorem wybraliśmy się na zwiedzanie Łodzi. W trakcie przejażdżki zabytkowym tramwajem przy akompaniamencie muzycznym i wspólnej kolacji wszyscy uczestnicy mieli dość czasu na inspirujące rozmowy i poznanie się nawzajem. Nazajutrz, po śniadaniu nasi partnerzy biznesowi mogli podczas spotkań indywidualnych uzyskać więcej szczegółowych informacji o naszej ofercie. Rozmowy zaowocowały podpisanymi kontraktami.

Wobec jednoznacznie pozytywnej informacji zwrotnej od naszych gości mamy silną motywację do zaplanowania następnej takiej imprezy w 2019 r. – zaproszenia będą rozesłane. O szczegółach poinformujemy niebawem.