JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT Jednolity Plik Kontrolny

1 lipca 2016, za sprawą zmian w ustawie o ordynacji podatkowej, pierwsza grupa przedsiębiorstw prowadzących księgi podatkowe przy użyciu oprogramowania komputerowego, została zobowiązana do przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego odpowiednim organom podatkowym.

Nie wszystkie systemy działają jeszcze tak jak powinny, ale mamy na to rozwiązanie. Jeśli chcesz wywiązać się z obowiązku przesyłania JPK w terminie skontaktuj się z nami.

Zmiany w prawie podatkowym

Wprowadzone ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidziały wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (JPK). Nowa metoda kontroli zobowiazuje podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Kogo obejmuje ustawa?

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 lipca 2016 r. obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci duzi przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 2  lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu wskazanej ustawy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do końca czerwca 2018 r. dane w formacie JPK będą przekazywać fakultatywnie. Natomiast od lipca 2018 r. obowiązkiem przekazywania danych w postaci JPK będzie objęty już każdy przedsiębiorca prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych.

Zakres danych JPK

  • księgi rachunkowe,
  • wyciągi bankowe,
  • magazyn,
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT,
  • faktury VAT,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ewidencja przychodów.

W razie pytań o JPK jesteśmy do Twojej dyspozycji