Dlaczego Microsoft Dynamics AX

Po pierwsze – większa efektywność firmy

Podstawową korzyścią, którą zapewnia Dynamics AX jest zwiększenie efektywności działania firmy, osiągane na wiele różnych sposobów. Jest to szczególnie ważne w okresie spowolnienia gospodarczego, gdy zapewnienie sobie przez firmę dobrej pozycji konkurencyjnej jest kluczowym czynnikiem powodzenia. System ERP jest sprawdzonym rozwiązaniem dla firm, które oczekują narzędzi zapewniających wsparcie przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Microsoft Dynamics AX zapewnia optymalne przetwarzanie wszystkich informacji ewidencjonowanych w systemie. Poprzez swoją wielowarstwową architekturę zapewnia również dostępność danych z zewnętrznych źródeł, a także zdalną pracę systemu w dowolnej konfiguracji.

Oszczędności w kosztach operacyjnych

Wdrożenie systemu klasy ERP nie powinno być dla przedsiębiorstwa kosztem – jest ono inwestycją, w dodatku inwestycją z szybkim terminem zwrotu. Dzieje się tak dlatego, że system tego rodzaju pozwala na obniżenie kosztów działalności firmy w wielu obszarach:

 • dzięki zintegrowanej naturze systemu dane są wprowadzane tylko raz, a sam system dba o przeniesienie ich od innych modułów – pozwala to na zwiększenie efektywności pracy osób korzystających z systemu nawet o kilkadziesiąt procent,
 • Dynamics AX pozwala na znaczną optymalizację procesów logistycznych (zamówienia, transport, magazynowanie) – co wydatnie zmniejsza ilości towarów, które przedsiębiorstwo musi magazynować, by zaspokoić zapotrzebowanie klientów.

Przystosowanie do modelu działania przedsiębiorstwa

Podstawowym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa jest zwykle unikatowy sposób działania, know-how, które przedsiębiorstwo wykształciło nierzadko przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat obecności na rynku. Każdy system informatyczny niesie ze sobą pewną potrzebę przystosowania tego modelu działania do możliwości zapewnianych przez ów system. Im jednak mniejsza konieczność dostosowania biznesu przedsiębiorstwa do rozwiązania informatycznego, tym lepiej – ponieważ w ten sposób zachowuje się więcej tego, co wyróżnia przedsiębiorstwo na rynku. Dynamics AX jest systemem bardzo elastycznym, możliwym do przystosowania do modelu działania firmy. Elastyczność ta jest osiągana na kilka sposobów:

 • otwarty kod źródłowy programu, pozwalający łatwo dostosować logikę systemu do wymagań konkretnego klienta, jak również rozwijać system wraz ze zmieniającymi się potrzebami,
 • łatwy do przystosowania interfejs użytkownika, pozwalający na takie ustawienie systemu, by każda osoba, która z niego korzysta robiła to w sposób jak najbardziej wygodny dla siebie,
 • interfejs użytkownika jest zbudowany analogicznie do narzędzi, które są bardzo powszechne w przedsiębiorstwach, takich jak Microsoft Outlook i Microsoft Office – zwiększa to wygodę korzystania z systemu.

Zapewnienie lepszej obsługi klientów

W czasach kryzysu gospodarczego na pierwszy plan wysuwa się zdolność firmy do pozyskiwania nowych klientów oraz do utrzymania obecnych. System Dynamics AX wspiera działania przedsiębiorstwa w tym zakresie:

 • rozbudowany moduł CRM (zarządzanie relacjami z klientami) pozwala na zbieranie dużej ilości informacji o klientach, co pozwala z kolei na lepsze dostosowanie produktów firmy do potrzeb klientów,
 • automatyzacja działań sprzedażowych (kampanie, telemarketing) oraz integracja z Microsoft Outlook pozwala na obniżenie kosztów w dziale sprzedaży oraz lepszą komunikację zarówno wewnątrz firmy, jak i z klientami,
 • odpowiednie zarządzanie informacjami o klientach pozwala również na znaczne zwiększenie ich lojalności względem przedsiębiorstwa,
 • integracja modułów w ramach systemu pozwala na skrócenie czasu realizacji zamówienia (od zapytania do faktury), co zwiększa zadowolenie klientów.

Podejmowanie szybszych i trafniejszych decyzji

W dzisiejszej szybko zmieniającej się gospodarce szybkość podejmowania decyzji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu przedsiębiorstwa. Aby jednak móc podejmować szybkie decyzje (bez straty ich trafności) konieczny jest równie szybki dostęp do informacji o stanie przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Microsoft Dynamics AX zapewnia właśnie taki dostęp oraz wspiera podejmowanie decyzji:

 • dane są rejestrowane i przechowywane w jednej bazie danych, niezależnie od struktury geograficznej przedsiębiorstwa – pozwala to na dostęp do tychże danych w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień,
 • dane wprowadzone w jednym module wpływają na informacje widoczne we wszystkich innych modułach – co poprawia przepływ informacji wewnątrz firmy,
 • rozbudowane możliwości raportowania pozwalają na analizę działalności przedsiębiorstwa w wielu przekrojach.

Uporządkowanie procesów biznesowych

W wielu przedsiębiorstwach znaczne koszty generowane są przez nie do końca optymalną konfigurację procesów biznesowych (np. procesy związane z przepływem informacji wewnątrz firmy). Wdrożenie systemu Dynamics AX pozwala na uporządkowanie i optymalizację tych procesów, co prowadzi do przyspieszenia procesów decyzyjnych oraz pozwala na uzyskanie konkretnych oszczędności. Oto kilka przykładów, w jaki sposób Dynamics AX prowadzi do uporządkowania procesów biznesowych:

 • możliwość zdefiniowania w systemie konkretnych ścieżek, po jakich biegnie dany proces – użytkownik nie musi się już zastanawiać, gdzie daną informację w firmie dalej przesłać, system zrobi to za niego,
 • łatwe zarządzanie uprawnieniami użytkowników pozwala na dokładne i szybkie określenie ścieżek przepływu informacji w ramach firmy.

Bezpieczeństwo

Inwestycja w rozwiązanie klasy ERP jest w większości przypadków bardzo poważnym krokiem w procesie rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, by takie rozwiązanie dawało pewność, że jego zastosowanie przyniesie firmie korzyści zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Microsoft Dynamics AX jest narzędziem, które ten warunek spełnia:

 • producent systemu, firma Microsoft, jest gwarantem stabilności i kontynuacji rozwoju produktu,
 • rozbudowana sieć partnerów (ponad cztery tysiące firm na świecie, z czego kilkanaście w Polsce) powoduje, że system jest dynamicznie rozwijany i dostosowywany zarówno do globalnych zmian w gospodarce, jak i warunków lokalnych,
 • elastyczny i precyzyjny moduł nadawania użytkownikom uprawnień do informacji przechowywanych w systemie zapewnia każdemu użytkownikowi dostęp do niezbędnych informacji, z drugiej zaś strony dba o ochronę danych kluczowych dla przedsiębiorstwa